Thống kê đầu đuôi lô tô đài Ninh Thuận

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Ninh Thuận

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto Ninh Thuận từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-11-2022
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
18-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
11-11-2022
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
04-11-2022
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
6 lần
Tổng 5
6
4
10
5
10
8
6
8
10

Thống kê đuôi loto Ninh Thuận từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-11-2022
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
18-11-2022
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
11-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
04-11-2022
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
Tổng 4
3
13
9
2
10
5
8
9
9

Thống kê tổng loto Ninh Thuận từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
18-11-2022
0 lần
2 lần
5 lần
0 lần
0 lần
5 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
11-11-2022
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
04-11-2022
0 lần
7 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 5
12
9
5
2
10
6
8
9
6