Thống kê đầu đuôi lô tô đài Ninh Thuận

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Ninh Thuận

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto Ninh Thuận từ 29-04-2024 đến 29-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-05-2024
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
17-05-2024
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
10-05-2024
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
03-05-2024
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Tổng 9
13
5
7
8
9
2
6
9
4

Thống kê đuôi loto Ninh Thuận từ 29-04-2024 đến 29-05-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-05-2024
1 lần
4 lần
8 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
17-05-2024
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
10-05-2024
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
03-05-2024
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Tổng 3
7
12
9
5
4
12
8
6
6

Thống kê tổng loto Ninh Thuận từ 29-04-2024 đến 29-05-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-05-2024
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
17-05-2024
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
10-05-2024
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
03-05-2024
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
Tổng 3
7
7
11
9
5
4
6
10
10
xổ số ba miền