Thống kê đầu đuôi lô tô đài Quảng Bình

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Quảng Bình

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Quảng Bình

Thống kê đầu loto Quảng Bình từ 03-09-2023 đến 03-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-09-2023
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
21-09-2023
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
14-09-2023
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
07-09-2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
Tổng 3
8
7
7
5
12
5
8
8
9

Thống kê đuôi loto Quảng Bình từ 03-09-2023 đến 03-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-09-2023
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
21-09-2023
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
14-09-2023
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
07-09-2023
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
Tổng 6
9
11
9
6
4
9
5
6
7

Thống kê tổng loto Quảng Bình từ 03-09-2023 đến 03-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-09-2023
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
21-09-2023
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
14-09-2023
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
5 lần
2 lần
0 lần
07-09-2023
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
Tổng 8
6
5
8
9
6
7
11
7
5