XSMB 11/05/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/5/2023

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 11-05-2023

11RG - 8RG - 14RG - 9RG - 15RG - 5RG
ĐB 63134
G.1 66488
G.2 8310650659
G.3 643278525306416709699217448990
G.4 8984443614665849
G.5 863819647075374112404458
G.6 860897971
G.7 55787380
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 7
3 4,6,8
4 0,1,9
5 3,5,8,9
6 0,4,6,9
7 1,3,4,5,8
8 0,4,8
9 0,7
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: