XSMB 12/07/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/7/2023

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 12-07-2023

6UH - 3UH - 14UH - 2UH - 15UH - 9UH
ĐB 67115
G.1 67785
G.2 2706404716
G.3 668042332482424043570986414186
G.4 1010526140232965
G.5 067389973795573251475944
G.6 195764471
G.7 61551269
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2,5,6
2 3,4,4
3 2
4 4,7
5 5,7
6 1,1,4,4,4,5,9
7 1,3
8 5,6
9 5,5,7
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền