XSMB 13/12/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/12/2023

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 13-12-2023

19CZ - 1CZ - 17CZ - 12CZ - 16CZ - 11CZ - 15CZ - 3CZ
ĐB 91706
G.1 82736
G.2 4391421410
G.3 621002884154653020030005946346
G.4 3044794231152346
G.5 209264753946368534521207
G.6 346956814
G.7 55837644
Đầu Đuôi
0 0,3,6,7
1 0,4,4,5
2
3 6
4 1,2,4,4,6,6,6,6
5 2,3,5,6,9
6
7 5,6
8 3,5
9 2
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền