XSMB 14/10/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2023

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 14-10-2023

11AD - 17AD - 18AD - 5AD - 16AD - 7AD - 2AD - 19AD
ĐB 59454
G.1 00486
G.2 0275543379
G.3 995500528768380326409413833448
G.4 6838036175345331
G.5 685395536500135961605750
G.6 481321424
G.7 03398158
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 1,4
3 1,4,8,8,9
4 0,8
5 0,0,3,3,4,5,8,9
6 0,1
7 9
8 0,1,1,6,7
9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền