XSMB 15/05/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/5/2023

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 15-05-2023

1RC - 15RC - 11RC - 8RC - 6RC - 10RC
ĐB 90956
G.1 63262
G.2 5638717280
G.3 558388786181301122007563088618
G.4 2320034440385493
G.5 185353022858033238879106
G.6 107095442
G.7 53718005
Đầu Đuôi
0 0,1,2,5,6,7
1 8
2 0
3 0,2,8,8
4 2,4
5 3,3,6,8
6 1,2
7 1
8 0,0,7,7
9 3,5
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền