XSMB 16/03/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/3/2023

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 16-03-2023

5PZ - 15PZ - 10PZ - 7PZ - 13PZ - 14PZ
ĐB 89581
G.1 62172
G.2 1625032921
G.3 865076364218592407237820613297
G.4 4218985699228734
G.5 417227839801043194200537
G.6 945195212
G.7 92448904
Đầu Đuôi
0 1,4,6,7
1 2,8
2 0,1,2,3
3 1,4,7
4 2,4,5
5 0,6
6
7 2,2
8 1,3,9
9 2,2,5,7
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền