XSMB 16/06/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/6/2023

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 16-06-2023

12TP - 14TP - 11TP - 5TP - 13TP - 6TP
ĐB 76830
G.1 13239
G.2 1572013993
G.3 813725479683888741229503542408
G.4 5949528493190688
G.5 540778534409620229973674
G.6 367132155
G.7 07660201
Đầu Đuôi
0 1,2,2,7,7,8,9
1 9
2 0,2
3 0,2,5,9
4 9
5 3,5
6 6,7
7 2,4
8 4,8,8
9 3,6,7
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền