XSMB 02/05/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/5/2024

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 02-05-2024

1LN - 4LN - 2LN - 20LN - 15LN - 6LN - 5LN - 14LN
ĐB 27567
G.1 98924
G.2 5186396125
G.3 323946454984234200368761889421
G.4 7865619095409899
G.5 192912913732449905010023
G.6 237365872
G.7 39637420
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 0,1,3,4,5,9
3 2,4,6,7,9
4 0,9
5
6 3,3,5,5,7
7 2,4
8
9 0,1,4,9,9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền