XSMB 02/08/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/8/2023

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 02-08-2023

14VH - 3VH - 5VH - 1VH - 12VH - 13VH
ĐB 88137
G.1 71298
G.2 5808600408
G.3 824802891877455054028800543510
G.4 3480449997057519
G.5 324390127570649062526705
G.6 480346518
G.7 59809408
Đầu Đuôi
0 2,5,5,5,8,8
1 0,2,8,8,9
2
3 7
4 3,6
5 2,5,9
6
7 0
8 0,0,0,0,6
9 0,4,8,9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền