XSMB 22/11/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/11/2023

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 22-11-2023

7BZ - 1BZ - 10BZ - 2BZ - 3BZ - 16BZ - 4BZ - 6BZ
ĐB 14670
G.1 55598
G.2 4832678511
G.3 517023636208564495723036171728
G.4 8348009839008870
G.5 640874734056405081228486
G.6 295832718
G.7 53061452
Đầu Đuôi
0 0,2,6,8
1 1,4,8
2 2,6,8
3 2
4 8
5 0,2,3,6
6 1,2,4
7 0,0,2,3
8 6
9 5,8,8
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: