XSMB 24/04/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/4/2024

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 24-04-2024

8LC - 13LC - 3LC - 14LC - 18LC - 1LC - 12LC - 2LC
ĐB 69952
G.1 12165
G.2 7455728269
G.3 175443145829961715541832620760
G.4 6441982896101054
G.5 308294224364849326535224
G.6 382567101
G.7 82605047
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2 2,4,6,8
3
4 1,4,7
5 0,2,3,4,4,7,8
6 0,0,1,4,5,7,9
7
8 2,2,2
9 3
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền