XSMB 04/02/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/2/2023

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 04-02-2023

2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX
ĐB 64948
G.1 04674
G.2 1688377334
G.3 127956834765312090388656022314
G.4 2746847420573300
G.5 526423631877003324889198
G.6 104622010
G.7 77061896
Đầu Đuôi
0 0,4,6
1 0,2,4,8
2 2
3 3,4,8
4 6,7,8
5 7
6 0,3,4
7 4,4,7,7
8 3,8
9 5,6,8
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền