XSMB 05/12/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/12/2023

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 05-12-2023

5CQ - 17CQ - 10CQ - 19CQ - 16CQ - 2CQ - 15CQ - 12CQ
ĐB 47521
G.1 07540
G.2 7573173475
G.3 912735514486736999008234111775
G.4 4831785155812662
G.5 413888787384196672575976
G.6 206459399
G.7 66615107
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1
2 1
3 1,1,6,8
4 0,1,4
5 1,1,7,9
6 1,2,6,6
7 3,5,5,6,8
8 1,4
9 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền