XSMB 07/10/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/10/2023

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 07-10-2023

4ZE - 8ZE - 14ZE - 2ZE - 15ZE - 18ZE - 17ZE - 10ZE
ĐB 26547
G.1 41670
G.2 4374483152
G.3 100565963827910487113758774483
G.4 3920131838265229
G.5 711297066852053033709649
G.6 482573168
G.7 38137935
Đầu Đuôi
0 6
1 0,1,2,3,8
2 0,6,9
3 0,5,8,8
4 4,7,9
5 2,2,6
6 8
7 0,0,3,9
8 2,3,7
9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
xổ số ba miền