XSMB 09/09/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/9/2023

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 09-09-2023

8YN - 10YN - 14YN - 12YN - 4YN - 5YN
ĐB 35252
G.1 16451
G.2 6996918026
G.3 688109600818951032933081422188
G.4 3595641382918579
G.5 472914281299171180695240
G.6 046773149
G.7 51816978
Đầu Đuôi
0 8
1 0,1,3,4
2 6,8,9
3
4 0,6,9
5 1,1,1,2
6 9,9,9
7 3,8,9
8 1,8
9 1,3,5,9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: