Mơ thấy bàn thờ bị đổ thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy bàn thờ bị đổ

Mơ thấy bàn thờ bị đổ

Mơ thấy Đánh con gì
bàn thờ bị đổ 05, 55

Mơ thấy ban thờ là điềm báo bạn sẽ thành công với điều mà mình đang theo đuổi. Những ngọn nến cháy lung linh còn bảo đảm cho thành công nhân đôi. Niềm tin vào chúa trời sẽ đem lại cho bạn những thành công, bảo đảm may mắn đem lại những điều phước lành. Nếu thấy mình quỳ lạy trước bàn thờ trong giấc mơ thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ càng cao.

Giải mã giấc mơ thấy bàn thờ bị đổ

Chiêm bao thấy đang cúng vái trước bàn thờ là điềm được người bao bọc về mọi mặt.

Nếu đang chúng kiến cảnh đổ nát là điềm chia ly. 

Bạn nên đánh con 05, 55, nếu bạn mơ thấy bàn thờ bị đổ.

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
bị đấm 58
xe ngựa 15, 52, 92
đi ỉa đông người 08, 09
bàn thờ 15, 43, 46, 95
sắt 93, 58
nhà tối tăm 25, 65
két xăng 64, 74
cái kẹo 36, 02, 52
chải chuốt 20, 30, 60
thuốc lá giả 92, 29
xổ số ba miền