Mơ thấy ma đuổi thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy ma đuổi

Mơ thấy ma đuổi

Mơ thấy Đánh con gì
ma đuổi 33, 34, 35

Giải mã giấc mơ thấy ma đuổi

Mơ thấy ma đuổi, chuyện buồn phiền sẽ xảy ra. Mơ thấy ma giết hại, có nghĩa là sẽ mắc bệnh, hoặc công việc không thuận lợi.

Mơ thấy quái vật vào nhà, sẽ có tranh chấp, hoặc bị tổn thất, có khả năng bị lừa.

Mơ thấy mình giết quái vật, có nghĩa là sẽ thắng kiện.

Mơ mình thành ma, lại là tốt, sắp có tài vận, vận thế đang lên.

Nếu bạn gặp thấy ma đuổi trong giấc mơ, bạn nên đánh bộ số tương ứng sau: 33, 34, 35

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
củ su hào 00, 01, 06
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
ông cụ già 15, 65, 56, 96
quan tài bôc khói 62, 63
cái muôi 00, 75
ông già cho quà 75
thằng điên 79, 28, 78
mình bị bắt 84
khách hàng 30, 89
cầu vồng 04, 40, 45
xổ số ba miền