KQXSMB 100 ngày - Xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
76
về 4 lần
19
về 3 lần
34
về 3 lần
43
về 3 lần
46
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
53
về 3 lần
54
về 3 lần
69
về 3 lần
79
về 3 lần
04
về 2 lần

Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 9 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 11 lần Đuôi 1: 10 lần Tổng 1: 10 lần
Đầu 2: 6 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 7 lần
Đầu 3: 11 lần Đuôi 3: 10 lần Tổng 3: 12 lần
Đầu 4: 10 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 12 lần Đuôi 5: 8 lần Tổng 5: 13 lần
Đầu 6: 8 lần Đuôi 6: 13 lần Tổng 6: 8 lần
Đầu 7: 15 lần Đuôi 7: 10 lần Tổng 7: 13 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 8 lần
Đầu 9: 11 lần Đuôi 9: 16 lần Tổng 9: 12 lần

Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
70
về 40 lần
76
về 38 lần
26
về 37 lần
67
về 37 lần
21
về 36 lần
Bộ số Số lượt về
55
về 36 lần
36
về 35 lần
65
về 35 lần
78
về 35 lần
92
về 35 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 274 lần Đuôi 0: 289 lần Tổng 0: 281 lần
Đầu 1: 260 lần Đuôi 1: 287 lần Tổng 1: 280 lần
Đầu 2: 269 lần Đuôi 2: 269 lần Tổng 2: 270 lần
Đầu 3: 263 lần Đuôi 3: 261 lần Tổng 3: 288 lần
Đầu 4: 270 lần Đuôi 4: 278 lần Tổng 4: 276 lần
Đầu 5: 274 lần Đuôi 5: 235 lần Tổng 5: 285 lần
Đầu 6: 272 lần Đuôi 6: 307 lần Tổng 6: 242 lần
Đầu 7: 291 lần Đuôi 7: 261 lần Tổng 7: 273 lần
Đầu 8: 255 lần Đuôi 8: 261 lần Tổng 8: 267 lần
Đầu 9: 272 lần Đuôi 9: 252 lần Tổng 9: 238 lần