KQXSMB 200 ngày - Xổ số miền Bắc 200 ngày gần nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
04
về 5 lần
18
về 5 lần
54
về 5 lần
70
về 5 lần
90
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
96
về 5 lần
09
về 4 lần
13
về 4 lần
19
về 4 lần
46
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 20 lần Đuôi 0: 18 lần Tổng 0: 22 lần
Đầu 1: 27 lần Đuôi 1: 20 lần Tổng 1: 17 lần
Đầu 2: 14 lần Đuôi 2: 15 lần Tổng 2: 16 lần
Đầu 3: 17 lần Đuôi 3: 20 lần Tổng 3: 21 lần
Đầu 4: 17 lần Đuôi 4: 23 lần Tổng 4: 21 lần
Đầu 5: 23 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 20 lần
Đầu 6: 17 lần Đuôi 6: 20 lần Tổng 6: 17 lần
Đầu 7: 26 lần Đuôi 7: 23 lần Tổng 7: 21 lần
Đầu 8: 13 lần Đuôi 8: 19 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 26 lần Đuôi 9: 24 lần Tổng 9: 27 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
40
về 72 lần
92
về 70 lần
55
về 69 lần
26
về 68 lần
70
về 68 lần
Bộ số Số lượt về
13
về 66 lần
31
về 65 lần
43
về 65 lần
66
về 65 lần
50
về 64 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 530 lần Đuôi 0: 598 lần Tổng 0: 568 lần
Đầu 1: 564 lần Đuôi 1: 547 lần Tổng 1: 566 lần
Đầu 2: 536 lần Đuôi 2: 539 lần Tổng 2: 537 lần
Đầu 3: 557 lần Đuôi 3: 528 lần Tổng 3: 552 lần
Đầu 4: 548 lần Đuôi 4: 565 lần Tổng 4: 579 lần
Đầu 5: 552 lần Đuôi 5: 520 lần Tổng 5: 555 lần
Đầu 6: 508 lần Đuôi 6: 569 lần Tổng 6: 493 lần
Đầu 7: 550 lần Đuôi 7: 522 lần Tổng 7: 532 lần
Đầu 8: 476 lần Đuôi 8: 508 lần Tổng 8: 528 lần
Đầu 9: 579 lần Đuôi 9: 504 lần Tổng 9: 490 lần