XSMB 40 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 40 ngày gần nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
76
về 3 lần
07
về 2 lần
19
về 2 lần
34
về 2 lần
70
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
71
về 2 lần
79
về 2 lần
87
về 2 lần
96
về 2 lần
05
về 1 lần

Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 4 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 5 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 2 lần
Đầu 3: 4 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 2 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 0 lần
Đầu 5: 2 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 7 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 8 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 10 lần Đuôi 7: 6 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 2 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 4 lần Đuôi 9: 5 lần Tổng 9: 2 lần

Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
21
về 20 lần
76
về 19 lần
83
về 18 lần
70
về 17 lần
78
về 17 lần
Bộ số Số lượt về
82
về 17 lần
07
về 16 lần
36
về 16 lần
90
về 16 lần
20
về 15 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 120 lần Đuôi 0: 124 lần Tổng 0: 126 lần
Đầu 1: 87 lần Đuôi 1: 127 lần Tổng 1: 102 lần
Đầu 2: 106 lần Đuôi 2: 112 lần Tổng 2: 103 lần
Đầu 3: 111 lần Đuôi 3: 118 lần Tổng 3: 122 lần
Đầu 4: 104 lần Đuôi 4: 111 lần Tổng 4: 97 lần
Đầu 5: 111 lần Đuôi 5: 86 lần Tổng 5: 119 lần
Đầu 6: 105 lần Đuôi 6: 121 lần Tổng 6: 105 lần
Đầu 7: 127 lần Đuôi 7: 98 lần Tổng 7: 119 lần
Đầu 8: 104 lần Đuôi 8: 100 lần Tổng 8: 96 lần
Đầu 9: 105 lần Đuôi 9: 83 lần Tổng 9: 91 lần