KQXSMB 60 ngày - Xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
34
về 3 lần
76
về 3 lần
79
về 3 lần
04
về 2 lần
07
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
19
về 2 lần
43
về 2 lần
46
về 2 lần
53
về 2 lần
65
về 2 lần

Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 6 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 6 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 3 lần
Đầu 3: 7 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 3 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 5 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 4 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 13 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 10 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 5 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 6 lần Đuôi 9: 9 lần Tổng 9: 4 lần

Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
76
về 29 lần
70
về 26 lần
91
về 25 lần
96
về 25 lần
20
về 24 lần
Bộ số Số lượt về
21
về 24 lần
78
về 23 lần
36
về 22 lần
41
về 21 lần
07
về 20 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 160 lần Đuôi 0: 185 lần Tổng 0: 176 lần
Đầu 1: 150 lần Đuôi 1: 190 lần Tổng 1: 157 lần
Đầu 2: 159 lần Đuôi 2: 160 lần Tổng 2: 153 lần
Đầu 3: 152 lần Đuôi 3: 157 lần Tổng 3: 191 lần
Đầu 4: 163 lần Đuôi 4: 165 lần Tổng 4: 158 lần
Đầu 5: 177 lần Đuôi 5: 134 lần Tổng 5: 182 lần
Đầu 6: 157 lần Đuôi 6: 178 lần Tổng 6: 145 lần
Đầu 7: 187 lần Đuôi 7: 146 lần Tổng 7: 170 lần
Đầu 8: 144 lần Đuôi 8: 158 lần Tổng 8: 149 lần
Đầu 9: 171 lần Đuôi 9: 147 lần Tổng 9: 139 lần