XSMB 70 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 70 ngày gần nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 70 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
19
về 3 lần
34
về 3 lần
76
về 3 lần
79
về 3 lần
04
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
07
về 2 lần
29
về 2 lần
43
về 2 lần
46
về 2 lần
53
về 2 lần

Thống kê 70 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 8 lần Đuôi 0: 7 lần Tổng 0: 9 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 6 lần Tổng 1: 9 lần
Đầu 2: 4 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 3 lần
Đầu 3: 8 lần Đuôi 3: 6 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 5 lần
Đầu 5: 7 lần Đuôi 5: 5 lần Tổng 5: 11 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 13 lần Đuôi 7: 8 lần Tổng 7: 10 lần
Đầu 8: 5 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 6 lần Đuôi 9: 14 lần Tổng 9: 5 lần

Thống kê lô tô 70 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
70
về 31 lần
76
về 30 lần
91
về 28 lần
96
về 28 lần
78
về 27 lần
Bộ số Số lượt về
26
về 26 lần
20
về 25 lần
36
về 25 lần
41
về 25 lần
51
về 25 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 70 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 184 lần Đuôi 0: 205 lần Tổng 0: 213 lần
Đầu 1: 174 lần Đuôi 1: 215 lần Tổng 1: 190 lần
Đầu 2: 188 lần Đuôi 2: 199 lần Tổng 2: 183 lần
Đầu 3: 185 lần Đuôi 3: 175 lần Tổng 3: 210 lần
Đầu 4: 185 lần Đuôi 4: 194 lần Tổng 4: 188 lần
Đầu 5: 204 lần Đuôi 5: 153 lần Tổng 5: 204 lần
Đầu 6: 189 lần Đuôi 6: 216 lần Tổng 6: 172 lần
Đầu 7: 215 lần Đuôi 7: 174 lần Tổng 7: 196 lần
Đầu 8: 169 lần Đuôi 8: 181 lần Tổng 8: 176 lần
Đầu 9: 197 lần Đuôi 9: 178 lần Tổng 9: 158 lần