XSMB 300 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày gần nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
18
về 8 lần
13
về 7 lần
54
về 7 lần
65
về 7 lần
96
về 7 lần
Bộ số Số lượt về
04
về 6 lần
39
về 6 lần
53
về 6 lần
55
về 6 lần
67
về 6 lần

Thống kê 300 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 29 lần Đuôi 0: 25 lần Tổng 0: 33 lần
Đầu 1: 38 lần Đuôi 1: 28 lần Tổng 1: 29 lần
Đầu 2: 17 lần Đuôi 2: 25 lần Tổng 2: 25 lần
Đầu 3: 24 lần Đuôi 3: 31 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 30 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 34 lần
Đầu 5: 35 lần Đuôi 5: 31 lần Tổng 5: 27 lần
Đầu 6: 36 lần Đuôi 6: 28 lần Tổng 6: 25 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 31 lần Tổng 7: 25 lần
Đầu 8: 17 lần Đuôi 8: 29 lần Tổng 8: 29 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 36 lần Tổng 9: 42 lần

Thống kê lô tô 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
13
về 104 lần
18
về 104 lần
92
về 100 lần
70
về 99 lần
91
về 98 lần
Bộ số Số lượt về
66
về 97 lần
76
về 97 lần
10
về 96 lần
31
về 96 lần
26
về 95 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 300 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 793 lần Đuôi 0: 872 lần Tổng 0: 835 lần
Đầu 1: 861 lần Đuôi 1: 818 lần Tổng 1: 856 lần
Đầu 2: 782 lần Đuôi 2: 801 lần Tổng 2: 806 lần
Đầu 3: 818 lần Đuôi 3: 801 lần Tổng 3: 805 lần
Đầu 4: 826 lần Đuôi 4: 825 lần Tổng 4: 844 lần
Đầu 5: 818 lần Đuôi 5: 790 lần Tổng 5: 805 lần
Đầu 6: 804 lần Đuôi 6: 829 lần Tổng 6: 770 lần
Đầu 7: 853 lần Đuôi 7: 780 lần Tổng 7: 801 lần
Đầu 8: 684 lần Đuôi 8: 833 lần Tổng 8: 784 lần
Đầu 9: 861 lần Đuôi 9: 751 lần Tổng 9: 794 lần