KQXSMB 90 ngày - Xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 90 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
76
về 4 lần
19
về 3 lần
34
về 3 lần
46
về 3 lần
54
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
79
về 3 lần
04
về 2 lần
07
về 2 lần
09
về 2 lần
12
về 2 lần

Thống kê 90 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 9 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 10 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 9 lần Tổng 1: 9 lần
Đầu 2: 6 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 5 lần
Đầu 3: 10 lần Đuôi 3: 8 lần Tổng 3: 11 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 10 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 12 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 12 lần Tổng 6: 7 lần
Đầu 7: 15 lần Đuôi 7: 9 lần Tổng 7: 11 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 7 lần
Đầu 9: 11 lần Đuôi 9: 15 lần Tổng 9: 12 lần

Thống kê lô tô 90 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
70
về 38 lần
76
về 36 lần
67
về 35 lần
26
về 34 lần
55
về 33 lần
Bộ số Số lượt về
65
về 33 lần
96
về 33 lần
21
về 32 lần
36
về 32 lần
51
về 32 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 90 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 240 lần Đuôi 0: 260 lần Tổng 0: 259 lần
Đầu 1: 223 lần Đuôi 1: 266 lần Tổng 1: 253 lần
Đầu 2: 244 lần Đuôi 2: 246 lần Tổng 2: 238 lần
Đầu 3: 232 lần Đuôi 3: 227 lần Tổng 3: 266 lần
Đầu 4: 247 lần Đuôi 4: 251 lần Tổng 4: 247 lần
Đầu 5: 253 lần Đuôi 5: 213 lần Tổng 5: 259 lần
Đầu 6: 249 lần Đuôi 6: 276 lần Tổng 6: 219 lần
Đầu 7: 267 lần Đuôi 7: 233 lần Tổng 7: 244 lần
Đầu 8: 226 lần Đuôi 8: 234 lần Tổng 8: 232 lần
Đầu 9: 249 lần Đuôi 9: 224 lần Tổng 9: 213 lần