KQXSMB 500 ngày - Xổ số miền Bắc 500 ngày gần nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
18
về 10 lần
24
về 10 lần
54
về 10 lần
67
về 10 lần
09
về 9 lần
Bộ số Số lượt về
55
về 9 lần
65
về 9 lần
93
về 9 lần
04
về 8 lần
13
về 8 lần

Thống kê 500 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 47 lần Đuôi 0: 44 lần Tổng 0: 51 lần
Đầu 1: 59 lần Đuôi 1: 51 lần Tổng 1: 50 lần
Đầu 2: 41 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 47 lần
Đầu 3: 43 lần Đuôi 3: 49 lần Tổng 3: 56 lần
Đầu 4: 57 lần Đuôi 4: 60 lần Tổng 4: 55 lần
Đầu 5: 57 lần Đuôi 5: 49 lần Tổng 5: 45 lần
Đầu 6: 55 lần Đuôi 6: 42 lần Tổng 6: 45 lần
Đầu 7: 49 lần Đuôi 7: 55 lần Tổng 7: 42 lần
Đầu 8: 38 lần Đuôi 8: 52 lần Tổng 8: 48 lần
Đầu 9: 54 lần Đuôi 9: 58 lần Tổng 9: 61 lần

Thống kê lô tô 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
71
về 163 lần
66
về 158 lần
70
về 158 lần
13
về 156 lần
76
về 156 lần
Bộ số Số lượt về
92
về 156 lần
31
về 155 lần
18
về 154 lần
90
về 154 lần
55
về 153 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1337 lần Đuôi 0: 1430 lần Tổng 0: 1357 lần
Đầu 1: 1391 lần Đuôi 1: 1395 lần Tổng 1: 1403 lần
Đầu 2: 1330 lần Đuôi 2: 1336 lần Tổng 2: 1360 lần
Đầu 3: 1351 lần Đuôi 3: 1335 lần Tổng 3: 1357 lần
Đầu 4: 1366 lần Đuôi 4: 1374 lần Tổng 4: 1368 lần
Đầu 5: 1316 lần Đuôi 5: 1328 lần Tổng 5: 1348 lần
Đầu 6: 1382 lần Đuôi 6: 1362 lần Tổng 6: 1305 lần
Đầu 7: 1400 lần Đuôi 7: 1331 lần Tổng 7: 1331 lần
Đầu 8: 1226 lần Đuôi 8: 1349 lần Tổng 8: 1316 lần
Đầu 9: 1401 lần Đuôi 9: 1260 lần Tổng 9: 1355 lần