XSMB 400 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần nhất

XSMB ngày 7-12-2022 thứ 4
4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979Đầu Đuôi
G1 6757804,6
G2 856933776717,8
G389918125264615815673550540446525,6
30,1,1
G443731431319109874
54,6,8
G5 06250865089620317384483065,5,7,7
73,3,8,9,9
G6 05690686781,4,7
G717048179 91,3,6
XSMB ngày 6-12-2022 thứ 3
11HR - 4HR - 12HR - 13HR - 10HR - 15HR
ĐB84807Đầu Đuôi
G1 1059001,7,7,7
G2 383076979310,8
G336043761787803376510115839731827
33,4
G4447376522207647043,7
52,6,8
G5 45645870599346831527168664,8
70,0,3,8
G6 44706893483,3,6
G756015894 90,3,3,4
XSMB ngày 5-12-2022 thứ 2
8HS - 14HS - 13HS - 3HS - 15HS - 1HS
ĐB13454Đầu Đuôi
G1 9944200,3
G2 861822383812,8
G383464488203068355403879406918520,8
34,6,8
G4952893180371693440,1,2,2
54,4,6,9
G5 90920654554215367600111260,3,4
70,1
G6 36005615982,3,5
G741709163 91,2
XSMB ngày 4-12-2022 chủ nhật
11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028Đầu Đuôi
G1 9400701,7
G2 187833980110,7
G350296499269418885957887203628620,0,1,6,8,8
36,9
G4778192286483663641
51,7
G5 58419320256456519661628561,4,7
77
G6 51778227781,2,3,3,5,6,8
G721106739 96
XSMB ngày 3-12-2022 thứ 7
14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576Đầu Đuôi
G1 4897201,3,9
G2 030098355718
G387053925285285459290498555958028
33,7
G4444543018703076244,5,6,9
53,4,5,5,7
G5 25332480046335183588884961,2,3
72,6
G6 39483714480,0,8
G761559346 90,3,4
XSMB ngày 2-12-2022 thứ 6
15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523Đầu Đuôi
G1 0301501,2,2,5,5,6
G2 995017564015,6
G390238780056088831380355655620221,2,3
33,8
G4117776217733426140,4
5
G5 23788893346065915205977860,1,1,5
71,7,8,8
G6 90637110280,8
G761224416 91,3
XSMB ngày 1-12-2022 thứ 5
3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770Đầu Đuôi
G1 7263205,6
G2 942300129011,5,7
G300944607523868213546090375652824,8
30,2,2,6,7
G4723662557117580540,2,4,6
51,2,5
G5 60244076770662425151519865,9
70,1,6
G6 51531177182
G740656932 90,8
XSMB ngày 30-11-2022 thứ 4
11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112Đầu Đuôi
G1 091520
G2 019890559312,3
G32516195366486749449404644966412
35,6
G4701376725579436941,4
51,2,7,8,9
G5 84901279398171999982595960,1,6,7,9
72,4,9,9
G6 03686085881,2,9
G751356757 90,3,4,9
XSMB ngày 29-11-2022 thứ 3
12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380Đầu Đuôi
G1 2873303,4
G2 754829033812,9
G340071627190387139155493815456921
33,3,8
G4522148734295620443
55,5,5
G5 36647733595566648443905561,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
G6 16797041280,1,2
G703697761 95
XSMB ngày 28-11-2022 thứ 2
11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507Đầu Đuôi
G1 9098700,0,6,7,7
G2 232371749917
G396896650839812279833619918164122
30,3,7,7,8
G4331780463130629041,6,6,8
53
G5 82075400197265066648319066
72,5
G6 23756697583,7
G700385346 90,0,1,6,9

Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
13
về 8 lần
18
về 8 lần
54
về 8 lần
04
về 7 lần
24
về 7 lần
Bộ số Số lượt về
53
về 7 lần
55
về 7 lần
65
về 7 lần
67
về 7 lần
68
về 7 lần

Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 41 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 40 lần
Đầu 1: 48 lần Đuôi 1: 36 lần Tổng 1: 41 lần
Đầu 2: 28 lần Đuôi 2: 37 lần Tổng 2: 35 lần
Đầu 3: 37 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 48 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 46 lần Tổng 4: 46 lần
Đầu 5: 45 lần Đuôi 5: 39 lần Tổng 5: 36 lần
Đầu 6: 42 lần Đuôi 6: 36 lần Tổng 6: 35 lần
Đầu 7: 42 lần Đuôi 7: 43 lần Tổng 7: 33 lần
Đầu 8: 28 lần Đuôi 8: 40 lần Tổng 8: 37 lần
Đầu 9: 46 lần Đuôi 9: 44 lần Tổng 9: 49 lần

Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
92
về 136 lần
76
về 135 lần
71
về 131 lần
18
về 128 lần
10
về 126 lần
Bộ số Số lượt về
31
về 125 lần
70
về 125 lần
64
về 124 lần
66
về 124 lần
90
về 124 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1075 lần Đuôi 0: 1150 lần Tổng 0: 1089 lần
Đầu 1: 1108 lần Đuôi 1: 1115 lần Tổng 1: 1131 lần
Đầu 2: 1054 lần Đuôi 2: 1089 lần Tổng 2: 1058 lần
Đầu 3: 1083 lần Đuôi 3: 1061 lần Tổng 3: 1096 lần
Đầu 4: 1107 lần Đuôi 4: 1101 lần Tổng 4: 1099 lần
Đầu 5: 1063 lần Đuôi 5: 1045 lần Tổng 5: 1073 lần
Đầu 6: 1100 lần Đuôi 6: 1093 lần Tổng 6: 1048 lần
Đầu 7: 1129 lần Đuôi 7: 1065 lần Tổng 7: 1083 lần
Đầu 8: 944 lần Đuôi 8: 1082 lần Tổng 8: 1061 lần
Đầu 9: 1137 lần Đuôi 9: 999 lần Tổng 9: 1062 lần